Våra kurser i engelska startar igen i september 2014. Följ med oss och ha roligt samtidigt som du lär sig.

En interaktiv kurs med underhållande inlärningsteknik ledd av en erfaren lärare. För de äldre elever lämpar sig kursen till dem som gillar språk eller önskar förstärka sina kunskaper inför exempelvis skidresan eller annan semester.

ela_front
För de yngre elever, kommer eleverna att få uppleva engelska språket genom sång, musik, pyssel och lekar.

Innehåll och mål:

(4-6 år) Barnen kommer att få uppleva engelska språket genom sång, musik, pyssel och lekar. Barn lär sig språket genom interaktion med ett varierat program. Kursens ambition är att motivera och uppmuntra engelska språket hos barnen i tidig ålder på ett lekfullt inlärningssätt.

(7-9 år) Då barnen har en viss förkunskap i engelska språket går tempot högre. Aktiviteterna förstärker deras kunskaper på ett motiverande. Enklare förberedelse inför varje lektion är ett tips så att barnen ser fram emot nästa lektion.

(10-13 år) Här använder eleverna läs & skrivkunskaper samt förståelse och uttal. Kursen är interaktiv ledd av en erfaren engelskspråkig lärare och är lämpad till elever som gillar språk eller önskar förstärka sina kunskaper inför exempelvis skidresan eller annan semester. Programmet är varierat och kräver några förberedelser inför varje lektion.

Elever deltar utan föräldrar.


Vid avbokning

info[a]englishlearningacademy.co.uk Tel.: +46-708-63 99 00

Sponsrad av www.maxnoje.se

english_get_started_290no_picRegistration /AnmälanCourse starts 24th/9 & 27th/9

Student name / Elevens förnamn
Student surname / Elevens efternamn
Date of birth YYMMDD / Födelsedatum ÅÅMMDD
Parent name / Förälders förnamn
Parent surnam / Förälders efternamn
Address / Gatuadress
Zipcode / Postnummer
City / Postadress
Telephone / Telefon
Cellphone / Mobil
Email
What level does the student have?
Vilken är elevens engelska nivå?
Beginner/ Nybörjare Some knowledge Enklare språk Advanced/ Avancerad
FREE TRIAL LESSON at Östermalm or Södermalm
Östermalm Saturday 13th/9
(4 - 6 year) Saturday 13/9 at 10:00.     FULL
(10 - 13 year) Saturday 13/9 at 10:00.    FULL
(7 - 9 year) Saturday 13/9 at 10:50.    FULL

Södermalm Wednesday 10th/9

(4 - 6 year) Wednesday 10/9 at 16:30    FULL
(10 - 13 year) Wednesday 10/9 at 17:20    FULL
(7 - 9 year) Wednesday 10/9 at 16:45
    FULL

Begränsade antal platser.Vid utebliven närvaro debiteras 150 kr. Sista anmälningsdag 3 dagar innan. Vid fullbetald kursavgift ingår provlektion.For more info Trial lesson
 
Limited number of places. Non-attendance of the course will be charged SEK 150 and last registration date is 3 days before the lesson. Trial lesson is included when paying the course.