English Learning Academy has the English is Fun concept.

We provide activities in English for children to be inspired and enthusiastic in the language at an early age.

Why is English important to start early in life? First, the earlier the child can become acquainted with the language, the easier it becomes to catch up with all the languages at a later stage, including their own mother tongue. The child will help to expand their vocabulary and will be easier to connect the words. As a puzzle solver. English is a tool that is useful to have in the future, regardless of what they will become when they grow up.

Why English is is Fun to learn? We want children to feel good and maintain them in a fun entertaining way. We will play, learn, sing, tweaking and generally be creative. We are aware of that when the children leave school they cannot continue to another school. With us, they will find a balanced combination: to learn English in a fun way. In the end, English is an investment for your child as which they will benefit in the future. If you have further questions do not hesitate to contact us by email or call us.

Welcome!

English Learning Academy har konceptet Engelska är Kul.

Vi ger aktiviteter på engelska till barn för att inspirera och entusiasmera till språket i tidig ålder.

Varför är engelska viktigt att börja i tidig ålder? Först och främst ju tidigare ett barn får sätta sig in i språket, desto lättare blir det att komma ikapp med alla språk i ett senare skede, inklusive sitt eget modersmål. Barnet kommer lättare att expandera sitt ordförråd och kommer att ha lättare att kunna koppla samman orden. Som ett pussellösare. Engelskan är ett verktyg som är bra att ha i framtiden, oavsett vad de kommer att bli när de blir vuxna.

Varför är engelska Kul att lära sig? Vi vill att barn ska må bra och underhålla dem på ett roligt underhållande sätt. Vi kommer att spela, lära sig, sjunga, pyssla och i allmänhet vara kreativa. Vi är medvetna om att när barnen lämnat sin skoldag, kan de inte gärna gå till en annan skola. Hos oss kommer de att finna en balanserad kombination: Att lära sig engelska på ett roligt sätt. I slutändan är engelska en investering för ditt barn som de kommer att dra nytta av i framtiden. Om du har ytterligare frågor tveka inte att kontakta oss via mail eller ring oss.

Välkommen!