Villkor


Villkor:
Kursen hålls utan förälder eller medföljande.Avbokning/återbetalning ska ske senast 14 dagar före kursstart.Vid avbruten kurs, sker ingen återbetalning. Förlorad lektion kompenserad inte.Om du vill avboka 14 dagar innan kursstart, debiterar vi 300 kr 

Conditions:
The course is held without parent or accompanying.Cancellation / refund shall be made no later than two weeks before the course starts.There is no refund for discontinuation of the course. Loss lesson is not compensated.If you wish to cancel 14 days before the course start, the fee will be SEK 300